Etiketter

,

Tydligen är Björn Ulvaeus emot religiösa friskolor. Det är ok. Skulle heller inte sätta mina barn i sådan. 

Är det då fel med sådana? Jag kan inte tycka det. Om man har kontroll på det som lärs ut. 

Alla religioner ska läras ut inom religionskunskap.

Det ska vara koll på att elever lär sig alla ämnen. Typ matte och svenska, historia, engelska, NO och samhällskunskap (and whatever more).

Det viktiga med religionen, för mig, är inte den fanatiska inställningen som kan uppkomma – typ de som vägrar inse att Darwin har en poäng, och de som tror att dinosauriefossiler var gåtor som Gud skapade för att förvirra.

Det viktiga är värderingsgrunden som genomsyrar alla religioner. Alla människor har lika värde, gör gott m m. 

Problemet med friskolor för mig kan vara att de inte fokuserar på att lära barnen. Läser man theWitch blogg så tar hon upp Waldorf som ett skräckexempel. Jag har läst en del hos henne, och det tragiska är när man ser att de som är pro-Waldorf och svarar har extremt dålig stavning och katastrofal argumenteringskunskap. Nu tror jag inte att de baseras på religion.

 Tittar man då på argumentationer hit och dit.

Kan hålla med om första svaret som de olika rektorerna gav. De poängterar att det även är bra med muslimska och judiska friskolor. Och det kan jag hålla med. Religionen är en del av kulturen. Vi har i Sverige blivit mycket mer sekulariserade. Vi fnyser gärna åt de som säger sig vara troende. Samtidigt så måste vi låta dem som har tron få lära sig. Det är en rättighet. Så länge de får lära sig kritiskt tänkande dessutom.

Ulvaeus svarar. Gud finns inte – njut av livet.

Men är det då inte så mycket viktigare att skolan är en frizon? Barnen måste få möta och lära känna sina kamrater på neutral mark. Religioner riskerar alltid att skapa ett vi och dom-tänkande. Hur tolerant man än anser sig vara, så finns det en anledning till att man själv tror som man gör.

Men vad säger att en normal skola blir en frizon? Dessa  barn som han pratar om kanske blir mobbade och utstötta. De har en tro som inte delas av deras kompisar och de kan idiotförklaras. Gynnar det dem?

Även om man tolererar andras gudar, så tycker man väl knappast att de är likvärdiga med ens egen. Religioner blir på så sätt exkluderande och det är lätt att sådana värderingar följer med hemifrån.

En av skolans viktigaste uppgifter är skapa en känsla av gemenskap på lika villkor oavsett varifrån man kommer. Det är att visa barnen den respekt de förtjänar. Att med alla medel motverka vi och dom-tendenser.

Ja det stämmer att det är skolans uppgift. Tyvärr kanske den inte alltid lyckas så bra. När jag gick i gymnasiet så hade vi religionskunskap. Det jag kommer ihåg mest var när vi pratade om islam. Muslimer fick inte stjäla, då höggs deras hand av. Men det var ok att stjäla från kristna då de sågs som otrogna. Kan inte säga att det har gett mig särdeles positiva intryck av muslimer kan jag erkänna. Med åren har jag kanske blivit mer visare och kritiskt tänkande. 

I svaret som Björn får i slutändan, så svarar rektorerna som jag tänker mig att det ska fungera.

Vi har en fantastisk palett med elever ur olika etniska, kulturella och religiösa miljöer. Denna mångfald är viktig för att de skall lära sig hänsyn till andras värderingar och tankar, avgörande för att de skall kunna vara med och skapa ett samhälle som präglas av tolerans och likabehandling.

Men – jag förstår var Björn kommer ifrån. De skolor som man hör om blir ju det som missköts på olika sätt och då får man en snedbild av hur det egentligen är. Ha friskolor, men se till att det är kontroll på dem. Liksom på alla kommunala skolor för även där kan det vara olika problem.