Etiketter

, ,

Sådär jag. Finns tydligen redan en analys av Gömda i en litteraturvetenskapligt doktorsavhandling. Där har man kommit fram till att den inte är och inte kan vara sann.

Annette Årheim: När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga läsares tolkningsstrategier. Växjö University Press 2007 (227 kr hos Adlibris om någon är intresserad).

Tipset fanns hos Svenskläraren som har gått igenom och kommenterat en del av det som tagits upp där. Det var rätt intressant.

Själv har jag varit mest intresserad av det här med de människor som har skadats. Men när jag läser artikeln i GP inser jag att det här med att utge en bok som sann som inte stämmer är faktiskt ett stort problem i sig. Fler litteraturvetare som reagerat är Anne Heith:

”Under täckmantel av att skildra sanningen presenteras i Gömda romantiska klichéer, melodram och rasistiska stereotyper. I och med att misshandel av barn och kvinnor, kriminalitet, opålitlighet och brist på mognad konsekvent kopplas till flyktingstatus, främlingskap, islam, svarta ögon och svart hår hör Gömdatill de böcker som färgas av populärorientalistiska schabloner”, skrev hon i en artikel 2006.