Nu bestämde jag mig för att försöka sätta mig in i debatten om Mathilda.

Marina Engan har alltså skapat en namninsamling för att tvinga tillbaka vårdnaden till mamman istället för pappan. Den är uppe i 14 066 namn idag. Det är en mycket tragisk historia som berättas om hur familjerätten anser att barnets historia är irrelevant.

Redan där borde varningsklockor ticka. Kan detta verkligen stämma? Men informationen fortsätter.

Polisen har speglat datorn och anser att materialet som pappan har i datorn är obehagligt men inte olagligt. På bilderna och i filmerna figurer 11-12 åringar som är fotograferade eller filmade i rosa barnrumsmiljöer med Hello Kitty motiv och Barbie i syfte att förstärka ”barntemat”.

Kan detta verkligen vara möjligt? MrGalahad har gjort en analys av vad som gäller för barnpornografibrott.

Brottsbalken 16 Kap
10 a § Den som

/../5. innehar en sådan bild av barn
döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ok, hur troligt är det att polisen skulle lägga ner resurser på att spegla disken, hitta barnpornografi och sedan ruska på huvudet och släppa honom. Känns inte så trovärdigt. Mer information ges inte på sidan. Som Ingrid Carlqvist poängterar, så skapas namninsamlingen dagen efter ME famösa brev till socialtjänsten.

Jag är en av många som har följt det som skrivits om ”Mathilda” i media och sådant som pappan själv skrivit på nätet.

Den information som nått mig är förfärande.

/../
Har det gjorts en riskbedömning med tanke på att sjukvården har lämnat in anmälningar till både socialtjänst och polis?

/../
Kan en man som har laddat ner en så stor mängd barnpornografi räknas som det bästa alternativet för ett barn som har berättat att han har ”kissat tjockt” på henne?

Detta diskuteras nu om det är offentligt eller sekretess. Frågan är också huruvida det är en anmälan. För mig är det absurt det här att man kan anmäla något utifrån vad man läst i media. Borde man inte ha någon sakkunskap om ärendet? Kontakt med barnet? Vad är det hon läst att pappan uttalat sig om som dömer honom så hårt?

Jag vet inte vad hon fått för svar på brevet, men dagen efter skapar hon en namninsamling. Där hon hunnit läsa alla handlingar i ärendet. Ibland jobbar de snabbt myndigheter. Eller nåt.  Men anledningen att informationen på namninsamlingen inte ändras beror

För mig handlar det inte om mamman utan det handlar om att den riskbedömning som inte gjordes måste göras.
Tyvärr finns det ingen möjlighet att gå in och ändra eller lägga till något i namninsamlingen och att radera den har inte känts som ett bra alternativ.

Andra kommentarer från ME blogg som jag reflekterar på i detta läge:

Min kommentar om att jag inte hört något från pappan berodde på att det är han som har lämnat ut min mailadress så den kunde publiceras och det ledde till intrång på mitt mailkonto. Något som kan ställa till med mycket stor skada för helt oskyldiga människor.

Hur tänker hon här? Pappan har inte på något sätt uppmuntrat till hacking, men däremot så tyder mycket på att han själv är en oskyldig person som drabbats av ME mobb. Är det troligt att han skulle gå in och läsa på hennes blogg?

Namnlistan baseras inte på mammans berättelse utan på de handlingar jag fått ta del av. Om de inte skulle stämma så skulle det betyda att mamman förfalskat handlingarna

Det går faktiskt att avidentifiera mycket från handlingar, för att kunna visa fram det. Och om ME verkligen har bevis, så är det läge att visa fram dem för det känns som motståndarsidan har bra mycket mer på fötterna. För att inte tala om att man de facto tilldömt pappan vårdnaden. Det är också en viss hint.

Nästa diskussion är vad socialtjänsten har svarat ME. Ser man kommentaren från pappan i IC forum:

Soc gjorde, som alltid, en riskbedömning med hennes information i beaktande och valde att inte inleda någon utredning. Precis samma sak som med övriga 20 anmälningar som kommit in sedan Mathilda kom tillbaka.

Varpå ME svarar (i sin blogg)

Hade soc lämnat ut de uppgifter som pappan påstår så hade de begått tjänstefel.
Har du sett svaret från soc? Och då menar jag det de faktiskt skrev, inte det pappan och IC påstår att de skrev.

Vad jag kan se ur formuleringen som Johan/IC visar så skriver de inget om att han har läst svaret som de skickat. Han skriver att de, precis som ME önskat, gjort en riskbedömning och konstaterat att ingen risk förelåg. Någon ny information i ärendet känns det inte som ME bidragit med (förutom ett förtäckt hot om dålig PR). Jag kan väl anta att hon fått något svar från socialtjänsten – men vad finns det inte på något ställe som jag hittat. Är det så att pappan nu ljuger och de hade gjort en annan bedömning så vore det lite märkligt. Det kanske också vore något att publicera – avidentifierat naturligtvis.

Så har vi då slutligen det stora beviset. Saknade barns nätverk information om fallet. SBN är neutrala i tvister, och har stor vana av pajkastning mellan parter. De tar information och kollar upp sanningshalten. Det finns en väldigt intressant beskrivning av hur mormodern kommit med en fruktansvärd historia om hur ledsen/panisk Mathilda varit när pappa skulle hämta henne. Däremot kunde hon inte ge numret eller namnet på den person hon pratat med. Vid en koll med barnhemmet så hade det varit en glädjestrålande Mathilda som återförenats till sin far.

Efter att ha läst den beskrivningen så är det för mig ofattbart att diskussionen fortarande fortgår.

Innan nyår så lade ME in en hälsning.

Jag önskar dig, pappan och barnet ett Gott Nytt År och hoppas att det nya året för med sig en lösning som gör att alla parter kan må bättre än de gör idag. Framför allt barnet.

Ja, mitt tips för att barnet ska må bra idag är väl att få lugn och ro och landa tillbaka hos pappan. Och för att det ska hända så måste nog namninsamlingen stängas, och förtalet mot pappan från mammans familj måste upphöra. Något annat sätt kan jag inte se att det blir ett lyckligt år för någon av dem. Är du beredd på att hjälpa till med en lösning ME, eller har du information som jag saknar?

Annonser