Läste en kommentar apropå Genderrorism analys om rapporten som Daddy hade kommit med. Kommentaren fick mig lite att häpna:

Om vi nu utgår ifrån att siffrorna stämmer så tänker jag att kvinnor som jobbar som fängelsevakter mest troligt inte blivit uppfostrade till ”kvinnliga kvinnor” som anammat kvinnorrollen i den utsträckning som är ”normalt” för en kvinna. Kanske har de lite mer utav ”mansollen” i sig och därför begår de dessa brott.

Tolkar jag skribenten rätt, och vissa forskare ger henne till viss del rätt, så finns risken att om man inte uppfostrar flickor att bli kvinnliga kan de istället anamma mansrollen och i och med detta begå brott eftersom detta ligger i mansrollen som sådan.

Hur ska man då uppfostra tjejer för att vara på den säkra sidan? Att återgå till damer som går på hushållskola och lära sig brodera känns kanske inte som det bästa alternativet.

Det händer av och till att man läser om olika misshandel som skett av tjejgäng. En liten googling gav mig genast lite ammunition:

Min fundering är väl att kanske lägga ner diskussioner om mansroll och kvinnoroll. Fortsätt se individen, och se på de som utför brotten. Kanske kan man förebygga våldsamheter på något sätt. Jag vet inte riktigt hur man ska handskas med våldet som förekommer idag.

Men personligen så känns det som det är helt fel att 1) Konstatera att män som kollektiv är skyldiga till allt våld som sker då det mesta görs av män 2)Om en kvinna begår våldsbrott, så beror det antingen på att hon är så manlig, och alltså inte riktig kvinna, och då blir det ju faktiskt som punkt 1, en del av männens skuld, eller också är hon styrd av en man.

Pelle Billing har för övrigt skrivit ett utmärkt inlägg som svar på det här med männens kollektiva ansvar.

Annonser