Etiketter

,

Läste en debatt artikel med rubriken Religiösa krav på Röda Korset. Det handlar om debatten som blossat upp om Bent Westerberg och hans arvode.

Jag har själv skrivit lite om vad jag anser om hans hutlösa löner, men andra som har skrivit är Catta, Moget maskrosbarn, Varjager, Handlarn, Ulrika Good, dessutom tar Jinges upp andra problem inom Röda korsets ledning, problem att hålla sig till sanningen.

Dessa bloggar är då ett urval på vad jag hittade fram med lite sökning på Bengt Westerbergs lön och Röda korset. Alltså är det med ett visst intresse jag läser denna debatt artikel som då är kritisk mot kritikerna. Det börjar bra:

Det är inte otänkbart att Bengt Westerbergs lön på 68 500 kronor i månaden är ekonomiskt försvarbar.

Hur mycket har Röda korset tjänat på att ha Bengt Westerberg? Vad är det som är så fantastiskt som han gjort som förtjänar en månadslön på 68 500 kr? Har det varit en ”Bengt Westerberg”-effekten där med någon gång? Hur mycket pengar har han genererat in till RK, och hur mycket har man förlorat på honom idag när det hela blivit känt? Det är väl sådant man ska se på när man dömer hur försvarbart lönen är.

Men den frågan dränks fullständigt av det perspektiv som säger att det är en alldeles för hög lön, inte nödvändigtvis med tanke på jämlikhet, utan för att Röda Korset är en hjälporganisation. Vissa organisationer, vissa befattningar och vissa yrken ska enligt detta synsätt inte ge för mycket betalt.

Thomas Sundén på Charity Rating som granskar ideella organisationer menar att styrelsearbete bör ske oavlönat, eller ersättas med högst 250 000 kronor per år om det behövs. Andra har hävdat att sådana engagemang inte ska betalas alls, utan att det ska ske helt på frivillig och ideell basis.

Personligen anser jag att man ska få ersättning som styrelseordförande. Jag ser inget jobb som ett ”kall”, varken sjuksköterska, lärare, eller inom välgörenhet. Men någonstans så finns det nog för mig, och de andra som reagerar någon känsla för måttlighet. Och kanske också någon som brinner för det de gör. Som faktiskt ser företaget bästa.

Sker det mot betalning så är det inte äkta, och i grunden ligger det också en uppfattning att man inte ska tjäna pengar på andras olycka. På så vis bedöms hjälporganisationer utifrån ett närmast religiöst synsätt som inte nödvändigtvis är relevant i ett mer komplext samhälle som ställer högre krav.

Tanken att några bör offra sig för andra är däremot knappast mer tilltalande. Snarare är det en grundläggande etisk princip att så inte bör ske. Det är alltså ytterst tveksamt i sig att de som är verksamma inom hjälporganisationer ska åläggas extra begränsningar på ersättningar. Men det är också ett problem om synsättet sprids till närliggande områden.

Det är rätt intressant att Dennis Josefsson tidigt har avfärdat storleken på lönen som problemet. Nej, jag kan nog inte alls hålla med skribenten att han har uppfattat den massiva kritiken mot Bengt Westerbergs lön helt korrekt.

Sen kan jag väl säga att jag naturligtvis egentligen dömer de som har bestämt att Bengt Westerberg ska få denna fantasilön. Det är de som har gjort felet. Men det är väl också anledningen att jag dömer ut hela Röda korsets styrelse, och Röda korset som alternativ när det gäller att skänka pengar till välgörenhet.

Annonser