Etiketter

,

Så finns det flera som flaggar för potentiella problem. I en rapport från EU-ländernas dataskyddsmyndigheter pekas följande problem ut:

Den hårdaste kritiken handlar om att graden av skydd som dina datauppgifter får beror på vilken operatör du anlitar. I stora drag är det så att stora operatörer klarar av att ge ett starkare skydd, medan de mindre ofta inte mäktar med detta. Skälet är helt enkelt att säkerhet är dyrt.

Svaga punkter som pekas ut i rapporten är:

  • Inloggningen till de system som hanterar lagrad trafikdata,
  • Autentiseringsrutiner (som ska garantera att den som loggar in verkligen är en behörig person),
  • Registrering av vilka som skaffat sig tillgång till systemen och vad de gjort,
  • Oklara gränser mellan system som hanterar känsliga och mindre känsliga data.

Skillnaderna i säkerhet gäller också rutinerna för hur operatörerna lämnar ut data till polisen eller andra myndigheter. Här används allt från fasta krypterade förbindelser till vanlig e-post och fax.

27 miljoner i vite. 3 kr per invånare kostar det att inte införa detta. Hur mycket kommer du få betala i extra kostnad för abonnemanget för att operatörerna ska ha råd med säkerheten?

Polisen klagar att det är svårare att lösa brott nu, efter IPRED. Eftersom nätoperatörerna, till skillnad från våra politiker, värnar om integriteten hos sina användare så sparas inte data under så lång tid, så när ett filmbolag kommer med sina krav, så finns det inget att lämna ut. Ett stort problem för polisen när det handlar om mord, barnpornografi mm. Är det någon som är förvånad över denna konsekvens? Ja, förutom politiker och poliser. Hoppas alla känner sig nöjda och glada med sidoeffekterna av att lägga sig platt för filmbolagen. Ja, jag vet att det finns vettiga människor inom de flesta partier som faktisk värnar om integritet och tänker ett steg längre och aktivt arbetar för detta. Tyvärr så har de inte haft mycket genomslagskraft.