I januari hörde jag för första gången talas om Södertörns högskola. Det var via Genderrorist fantastiska beskrivning av den nya rektorn. Inte en sån där svag och menlös manlig rektor som det verkar finnas i Tusen gånger starkare. Utan en kvinna som vet var skåpet ska stå helt enkelt.

[Von Wright säger:] ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

Mina tankar då: ?????????

Tankarna har fortfarande inte samlat sig så mycket vad gäller denna rektor. Jag tyckte väl i mitt stilla sinne lite synd om de stackarna som skulle gå på denna högskola. Det positiva är väl att det är en högskola som man då kan välja till. Även om det finns friskolor och sådant så är väl fortfarande risken att barn hamnar på sitt första hands val åtminstone på mindre orter när det gäller grundskola och gymnasium. Det finns inte en chans att jag skulle låta mina barn söka sig till denna högskola. Och deras mormor, den gamla fysik och kemiläraren skulle nog ha ännu mer att säga om de nu mot all förmodan skulle söka sig till ett ställe som nu får stå som en konkret definition av uttrycket flumskola.

Nåväl. Södertörns högskola hamnade sedan någonstans i bakhuvudet utan att jag tänkte något vidare på det. Förrän den plötsligt poppade upp igen på Politiskt inkorrekt.

Redan 2008 kunde tidningen Realtid rapportera att Södertörns högskola år efter år är den där flest elever ertappas med fusk. Therese Kruse, som är handläggare (tjänstledig) på disciplinnämnden vid Södertörns Högskola, menade vid intervjutillfället att det konstaterat omfattande fusket inte beror på att eleverna är mer svagpresterande än på andra skolor utan berodde mer på att man satsat hårdare än andra skolor på att avslöja fusk.
/../
Bland lärarna kan man bland annat hitta sådana som Ulla Ekström von Essen, känd invandringsapologet och SD-hatare. Nyligen utnämnde regeringen, efter delvis hård kritik, Moira von Wright till ny rektor. Hon beskrivs ha en ”dokumenterat vetenskapsfientlig kunskapssyn.”

Jag tycker synd om de som hamnar på denna högskola. Jag har på något sätt en känsla av att arbetsgivare som tittar på ansökningar från folk som har gått universitet kanske inte riktigt känner sig bekväm med någon som gått ett naturvetenskapligt program på en skola med en rektor som har dessa åsikter om läromedel:

”Von Wright finner i sin studie att läroböcker i fysik framhäver logik och argumentation som överlägsna metoder när det gäller att nå fram till kunskap, alltså just de aspekter som hon anser karaktäriserar pojkars lärande. Mer allmänt menar hon att naturvetenskapens sanningsanspråk och reduktionistiska förhållningssätt stämmer mer med den manliga kunskapsstilen än med den kvinnliga. På så vis missgynnas flickor inom fysikämnet.”

Hur mycket kan hon ha påverkat den nya läroplanen? Fysik är absolut. Du har natur lagar som inte har undantag. Ska jag ha en byggarkitekt eller någon som ska planera en väg så vill jag nog gärna vara säker på att människan i fråga är införstådd i det. Då skulle jag nog inte välja en som har Södertörn högskola på CV. Så nästa gång någon säger att en invandrare inte får jobbet på grund av efternamn så kanske det är läge att se på resten av CV med. Står det Södertörn där som utbilning, så kanske det kan ha påverkat med.

Och dessutom med sådana lärare – är någon det minsta förvånad över att folk fuskar?

Uppdatering 20:30:

Hittade nu hennes försvarstal i Newsmill som kan vara bra att ha med i sammanhanget:

Jag vill betona att jag hyser den största respekt för vetenskapen, däribland också för fysik som naturvetenskapligt forskningsområde, och jag uttalar mig i rapporten inte om forskningsämnet som sådant. Mitt vetenskapsområde är pedagogik och jag studerade läroböcker och hur fysiken presenteras för eleverna i skolan.
/../
Jag tar avstånd från relativism. Det framgår tydligt i rapporten, bland annat när jag påpekar behovet av problematisering ”utan att hemfalla till kunskapsrelativism”. Jag ser dock inte forskningen som en arena för att föra fram personliga övertygelser utan som en arena för kritisk systematisk analys baserad på tydligt uttalade kriterier.

Någon hade redan skrivit det jag själv tänkte när jag läste igenom det hela i kommentaren: ”Tackar Moira för hennes svar i alla fall, om än otillfredsställande”

Annonser