SD är ju roten till det onda, alla problem vi har idag kan väl egentligen härledas till dem. Framförallt om man pratar med politiker. Och att sammanknippas på något sätt med SD det är väl politiskt självmord i dag. Nästan jämförtbart med sexköp fakiskt, vilket säger lite om hur illa det är.

Men då var det väl lite kul när man hittar denna information:

Ur Sverigedemokraternas principprogram 2005:
”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin identitet.”

Ur Moderaternas ”Särskilt yttrande till kommunstyrelsen” 2010:
”Vi avvisar försöken att anpassa människan efter kulturrelativistiska utopier. I stället menar vi att politiken bör utformas utifrån hur individer verkligen fungerar. Varje samhälle bör vara byggt på en värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande kunskaper kring normer och värderingar. Denna faktor är viktig för att varje individ ska kunna känna sig trygg i sin identitet och i sin omgivning.

Och plötsligt kan inte Jimmy Baker ställa sig bakom detta uttalande längre eftersom det är för likt hur SD hade skrivit det. Bara tanken på att de faktiskt, i just det här fallet, kan hålla med SD blev lite för mycket för stackarn.

Alltså, jag förstår inte riktigt detta. Oavsett hur man skriver det så tycker jag att det är vettigt. Men bara för att man har skrivit det först från SD så blir det direkt smutsigt, och dåligt. Är det inte lite – löjligt?