I dag informerade min sexårige son mig att han röstade på Sverige Moderaterna. När jag försökte ta reda på anledningen så var det för att de hette Sverige och det är fint. Och sen var Sverige Moderaterna så fint namn. Och det är väl skäl så gott som något att lägga en röst. Undrar vad de har för politisk plattform 🙂

Annonser