Etiketter

, ,

Nu har det kommit en fantastiskt artikel på Newsmill från en rom. Precis det jag efterfrågat. En rom som inte ser sig som offer utan är beredd att ta ansvar för integrationen. Som vill vara med och se över hur det ska göras på bästa sätt. Min tanke har ju varit: Är det verkligen så illa i Sverige för dem som man försökt övertyga oss? Kan verkligen inte romer få anställning? Vågar verkligen inte romer erkänna att de de facto är romer som sanningblaskan försökte övertyga mig om i somras?

varför hon genom osanningar, halvsanningar och förvrängning vill få oss romer att framstå som offer som av samhället vägras arbete, bostad, hälsovård och delaktighet. Detta trots att hon ju borde känna till att romer anställs på samma sätt som majoritetsbefolkningen om man har utbildning. Likaså erhåller vi bostad om vi har inkomst att betala hyran med, samt att vi romer erhåller samma vård som andra i vårt demokratiska land Sverige.

Vi förundrar oss också över att Leissner återkommande vill göra oss romer till offer där vi utmålas som inkompetenta och underlägsna människor, som behöver ledas av statliga svenska tjänstemän med henne i spetsen.

 Så typiskt svenska myndigheter och politiker. Man kan köra över medborgare och inskränka deras rättigheter på alla sätt. För deras bästa…Inte behöver man prata med någon i ”verkligheten”. Förutom valtider då. Man skapar grupper som man ser som homogena. Typ invandrare. Kvinnor. Romer. Våldtäktsoffer. Folk som inte har en susning, eller ens är intresserad av deras åsikter kommer med en tolkning av deras situation och skapar sedan en lösning utifrån detta. Och sen är man förvånad över politikerförakt och att folk inte tar dem på allvar. Men just i det här fallet är det romerna som då har råkat ut för en klapp på huvudet och lösning från Leissner. Jag antar att hon kanske inte gillar deras svar på det hela 🙂

 Vi romer tvingades bland annat göra en JO-anmälan som grundade sig i Leissners nekande att låta oss ta del av offentliga handlingar. Leissner blev också prickad för detta av JO.
/../
Leissner förbiser sitt eget bisarra dubbelmoraliska handlande då hon bokstavligt själv, med alla medel, helt vill äga romernas egna frågor på alla fronter. Det är skrämmande att läsa hur Leissner återkommande angriper hela Sverige inom samtliga områden för att romerna – enligt henne – inte får vara delaktiga medan hon själv helt utesluter oss från all insyn och delaktighet.

Tack Allan för dessa uppfriskande ord. Det känns skönt att någon vågar peka på dubbelmoralen som finns på så många ställen inom den svenska politiken. Att folk tar på sig tolkningsföreträde för grupper man inte har någon koll på – eller intresse av att lära sig mer om, utifall att man skulle lära sig saker som inte är i linje med det mål man redan bestämt sig för.

Så som framkommer i betänkandet vill Leissner att man ska kasta en anklagande syndabocksmantel på det svenska folket och få svenskarna att erkänna övergrepp, rasistiska illdåd etc. Detta ska ske genom en ”sannings- och försoningskommitté”, som Leissner vill driva fram. Först därefter – så att Leissner ska ha en uppgift under lång tid framöver – ska det ”byggas broar” mellan romerna och majoritetssamhället

Det är så strålande. Ja, släng ut pengar på utredningar. Inte sjutton tjänar man så mycket på att lägga dessa pengar på utbildning för romer, eller faktiskt fixa broarna. Nej, kör en kommission som ska ta fram en rapport. Sen kan vi kanske ta itu med problemen om ytterligare 5 år.