Hittar en artikel i UNT. Ibland blir man så chockad över bristen på agerande från kommunen. Det handlar nu om samma kommun som då anmäldes till DO för att man direkt hade agerat på misstanken om könsstympning. Någonting som jag fortfarande tycker är positivt, men frågan är vad som prioriteras. Alltså i det fallet misstänkte någon att ett barn kunde farit illa på semestern och barnet omhändertogs och man kontrollerade om könsstympning skett. Det hade det inte och därmed fälldes man när DO anmälde.

Men då har vi då fyra andra barn. Jag vet inte nationalitet på dessa. Det kan vara svenskar eller inte. Men problemet känns inte kulturellt betingat. Missbruk sker väl i alla kulturer.

2006. Pappan misstänks för rattfylleri och en anmälan skickas till socialtjänsten. Det är socialtjänstens första kontakt med familjen. Ingen utredning startas.

2007. Förskolan anmäler att pappan ibland luktar alkohol och befarar att barnen far illa. Socialtjänsten erbjuder hemterapeut men pappan avböjer och ingen insats sätts in.

2007. Länsstyrelsen får in en anmälan om att familjens hundar är magra och vanvårdade. Trädgården, där även barnen leker, är överbelamrad med föremål som anses utgöra en skaderisk för djuren. När hundarna omhändertas 2010 upptäcks att golvet i ett av rummen i familjens hus är täckt av hundbajs.

2008. Förskolan anmäler misstankar om våld, bristande tillsyn och alkohol. Pappan erkänner misshandel. Socialtjänstens utredning avslutas med att uppföljning ska ske inom fyra månader eftersom familjen avböjer andra insatser.

Våren 2009. Förskolan gör ännu en anmälan efter att ha upptäckt flera blåmärken, den här gången på familjens tvååriga samt treåriga barn. Socialtjänsten föreslår åter hemterapeut men pappan säger nej och ingen insats görs.

September 2009. En privatperson anmäler att pappan lyft sin fyraårige pojke hängande upp och ner i foten. I förhör berättar pojken om våld i familjen och att pappan i ilska slagit sönder en av barnens sängar. Pappan frias av tingsrätten på grund av bristande bevis.

Hösten 2009. Skolan anmäler att pappan ”stinker av alkohol” när han ska hämta ett av barnen.

December 2009. Familjen placeras på utredningshem.

Augusti 2010. Pappan begär att familjen ska få lämna utredningshemmet. Det medför att barnen tvångsomhändertas och skiljs från pappan. De placeras på ett stödboende tillsammans med sin mamma.

November 2010. Pappan överklagar omhändertagandet av barnen till kammarrätten.

Och man agerade inte för att? Föräldrarna tyckte att allting fungerade och då kunde man släppa saken? Kanske handlar det om ”svenska” barn. Kanske är dessa barn inte lika viktiga som andra barn i kommunen?

Har inte sett TV sändningen, men man kör tydligen sådant på UNT med.

Pappan verkar inte alls ha förstått det här med papparollen:

Enligt en dom i förvaltningsrätten lider pappan av psykisk ohälsa men själv tycker han att relationen till barnen varit bra.

Yes, obviously…