Läste en artikel i Aftonbladet och blev lite full i skratt. Jag tycker inte att jag har Genusglasögonen på mig, men ibland så har faktiskt Pär rätt. Kvinnor är alltid förlorare. Min fetstil:

Lång pendling till jobbet är stressande och ger sämre hälsa, framför allt för unga kvinnor.

Den som pendlar mer än en timme enkel väg löper 30-50 procent större risk att drabbas av sömnstörning, negativ stress och sämre psykisk hälsa jämfört med den som kan gå eller cykla till jobbet.

Studien, som presenterades vid Läkarstämman i Göteborg, visar också att ju äldre du sedan blir desto sämre hälsa får du av lång arbetspendling.

Nu har jag inte läst studien – men jag tycker att TT motsäger sig själv en aning.

Att man slits av lång pendling kan jag dock skriva under på. Och kanske är det mer stressande för småbarnsföräldrar som har familj att ta hänsyn till. Min period med ungefär 1.5 timmes pendling enkel resa – när kollektivtrafiken fungerande – var väl inte den hälsomässigt bästa tiden i mitt liv kan jag villigt erkänna. Tack och lov var det då bara sju månader innan jag bytte jobb.