Etiketter

, ,

Jag känner att jag har så många tankar om det här med FRA, demokrati, Assange mm men jag kan liksom inte ens formulera dem. Det känns som vi lever i en omtumlande värld där de demokratiska reglerna har slagits ur spel. Där det är ok att bidra med pengar till Ku Klux Klan, men där Wikileaks klassas som terrorister.

Men det finns en artikel i det hela jag känner jag måste lyfta upp då det känns mycket skrämmande:

– Vi har en begränsad möjlighet att sköta hela kontrollverksamheten som SIUN har att sköta. Vi kan inte kontrollera alla uppgifter ständigt utan det sker enligt en planlagd verksamhet, säger Hans Jörgen Andersson.
/../
Kontrollproblemet är olösligt enligt freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell. Mängden information är helt enkelt alltför stor för att ha en heltäckande kontroll av FRA, säger han.

– För att göra en ordentlig kontroll av verksamheten så krävs väldigt stora resurser. Det är helt ogörligt för de här kontrollorganen att klara av en riktigt genomträngande kontroll.

Vad ska man ha kontrollorgan till om de inte kan göra sitt jobb?

– Kontrollorganen har ju oftast en symbolisk och en preventiv funktion.

– Symboliskt för att man ska visa ifrån ett demokratiskt samhälle att också underrättelse och säkerhetstjänsterna lyder under någon slags parlamentarisk översyn och att blotta existensen av de här kontrollorganen ska få myndighetspraxis att överensstämma med de bestämmelser som finns, säger Wilhelm Agrell.

Symbolisk kontroll. För att visa att det är demokratiskt. Men när kontrollen då inte fungerar, vad innebär det för demokratin? Preventiv funktion. Preventiv för vem? De som vet att det inte fungerar? De som kan låtsas att det fungerar så att medborgarna är trygga i förvissningen att staten ändå är där för att skydda dem.

Och då blir det att jag återigen kommer att tänka på Skivad Limes utmärkta artikel. Källskydd eller datalagring – välj själv. Hur mycket hjälper egentligen all denna övervakning mot de strömningar de säger sig vilja skydda oss emot? Vad händer de gånger man har fel? Vad händer med det samhälle vi lever i idag. Rekommenderar även att läsa Sagor från livbåten som tänkt till om FRA skandalerna som rullas upp.