Etiketter

, , , , ,

Vad spännande..
Jag har precis noterat att man kan titta på frågestunder i riksdagen för att se vad folk säger där. Intressant att kunna köra och se vad som händer där, istället för att då lita på Aftonbladet och Expressens tolkningar senare.

Jag hittade då debatten mellan Beatrice Ask och Kent Ekeroth angående det här med ensamkomna flyktingbarn. Det här med deras ålder är det väl många som kanske är lite tveksam till i alla sammanhang.

Det roliga i debatten var liksom hur olika deras infallsvinklar var.

Kents linje: Folk fuskar och ger fel åldersuppgifter för att få gräddfil in i Sverige. Det har gjort undersökningar i Norge & Danmark som visar på detta. Det görs ingen undersökning i Sverige. Det faktum att 15% i åldern skrivs upp senare tyder på att det är samma problem i Sverige. Fråga: Ämnar regeringen införa tester för att vara säker på att det är rätt personer som får asyl i Sverige?

Beatrice Ask: Hon erkänner då att hon inte är insatt i just denna fråga (hon läser uppenbarligen inte PI 🙂) men det förekommer nu diskussioner i EU om barn som fraktar runt i människohandel med fel identitet och utan papper och ålder, och fel familjer. Vilket naturligtvis är jobbigt för unga människor när de har fel identitet vilket kan leda till problem.
Men i slutändan så säger hon att hon finner det märkligt om man inte gör sitt yttersta för att få en korrekt identitet på de människor som hanteras av svenska myndigheter. Men då hon inte känner till problemställningen så ska hon återkomma senare i frågan.

Kent del 1, Beatrice svar 1, Kent del 2, Beatrice svar 2

Det ska bli intressant att se vad som händer där. Personligen hoppas jag att man från regeringen själva tar till sig viss kritik och förändrar systemet. Det finns som sagt många anledningar till att det är viktigt att ha koll på vad det är för personer som kommer in till landet.

Uppdatering 15:55: Och 2 minuter efter att jag tryckt på publicera knappen så läser jag då inlägg från Merit på samma ämne.

Uppdatering 17:30: Har nu hittat protokollet också. Inser att det måste vara vettigare än att försöka se frågestunderna 🙂

Här är då hela diskussionen dem emellan. Känns det inte litegrann som goddag yxskaft när man ser hur Beatrice Ask svarar? Och känns det inte som om Kent låter litegrann som en papegoja andra gången?

Anf. 30 KENT EKEROTH (SD):

Fru talman! Det har visat sig att de så kallade ensamkommande flyktingbarnen – det antalet har under senare tid ökat markant i Sverige och även i våra grannländer – i många fall är över 18 år. Exempelvis visade tandtester från Odontologiska fakulteten vid universitetet i Oslo 2009 att nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 år. I Sverige har Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen. 
Trots detta gör Migrationsverket till exempel i Malmö inte längre några medicinska undersökningar för att avgöra åldern. I stället har man valt att göra djupintervjuer där man konsekvent hellre friar än fäller – detta enligt informatören Fredrik Bengtsson. 
Det finns metoder för att avgöra åldern genom att till exempel röntga tänder och handleder. Därmed kan fusk undvikas. Det måste rimligen ligga i allas intresse att systemet beivrar dem som försöker missbruka det. 
Min fråga är därför: Ämnar regeringen införa åldersbestämning för att säkerställa att vårt asyl- och flyktingmottagande inte missbrukas av sådana som påstår sig vara under 18 år fast de egentligen är över 18 år? 

Anf. 31 Justitieminister BEATRICE ASK (M):

Fru talman! Låt mig först säga att det här är en fråga som jag inte är expert på. Däremot har vi inom EU faktiskt ganska mycket diskuterat att en hel del barn fraktas runt i människohandel och annat med helt felaktiga ID-handlingar. Det handlar om att de inte heter det de sägs heta. Det handlar om att de kommer med familjer som de egentligen inte tillhör. Det kan handla om att de har fel ålder. 
Det här är naturligtvis helt missvisande för en ung människa. Man kan ju hamna i en situation där man för lång tid har helt fel identitet. Det kan naturligtvis leda till mycket elände. 
Jag tycker att det låter konstigt om man inte gör sitt yttersta för att de människor som hanteras av svenska myndigheter ska få en korrekt identitet. Men jag har inte sakkunskapen. Jag kommer naturligtvis att ta reda på detta. 

Anf. 32 KENT EKEROTH (SD):

Fru talman! Det är inte bara Norge som uppvisar en skrämmande statistik över hur stor andel som ljuger om sin ålder för att lura systemet. År 2009 testade Danmarks rättsmedicinska institut 120 så kallade ensamkommande flyktingbarn. Av de 120 personerna flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande. Därmed förlorade de den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark. Ålderstest gjordes till exempel genom röntgen av tänder och handleder. 
Situationen i Sverige, att de som kommer ljuger om sin ålder, lär inte skilja sig speciellt mycket från den i Norge eller Danmark, vilket uppskrivningen av åldrarna som Migrationsverket gjorde vittnar om. Detta innebär att behovet av att åldersbestämma dem som påstår sig vara barn är stort. Med tanke på att barn får en gräddfil i Sverige, eftersom synnerligen ömmande omständigheter inte behöver vara av samma allvarliga tyngd för barn som för vuxna, måste sanningshalten i sådana påståenden kontrolleras. Genom att ljuga om sin ålder missbrukar de med andra ord vårt system för att lättare få uppehållstillstånd. Därför bör Sverige omgående införa en åldersbestämning som baseras på vetenskapliga metoder. 
Frågan är således: Hur kommer det sig att regeringen verkar vara nöjd med den slapphänta, naiva och okontrollerade hanteringen av så kallade ensamkommande flyktingbarn? 

Anf. 33 Justitieminister BEATRICE ASK (M):

Fru talman! Jag tycker inte, Kent Ekeroth, att jag gav uttryck för att jag kände mig väldigt nöjd med sakernas tillstånd om det är som du redovisar. Tvärtom har vi jobbat ganska intensivt inom mitt ansvarsområde med att förstärka säkerheten i pass och andra ID-handlingar. 
Det är ett bekymmer när barn och ungdomar ges fel identitet och vi inte har korrekta personuppgifter på personer. Tyvärr har vi väldigt många erfarenheter av att man försöker förstöra handlingar. Det är också otillständigt. Men jag är angelägen om att vi vet hur gammalt ett barn är, vilken familj det tillhör och så vidare. Det är ju hela vår identitet. Det är otroligt viktigt att man har korrekta uppgifter och att man arbetar med det. 
Interpol har också bedrivit och bedriver ett aktivt arbete för att öka säkerheten. Tyvärr har vi till exempel i Sverige haft alldeles för osäkra pass. Det finns mycket att göra på detta område. Men som sagt den detaljfråga som du tar upp måste jag få läsa på för att kunna ge ett korrekt svar på.