Etiketter

Läser Helena von Schantz utmärkta artikel i Newsmill idag.Det handlar om den *liberala* sexköpslagen

Det finns mycket klokheter i det. Vill framförallt föra fram denna del:

Om vi ska tala klartext –  inte när det gäller myndiga kvinnor. Jag anser att det är diskriminerande att infantilisera kvinnan genom att frånta henne omdöme, rationalitet, ansvar för sina handlingar och rätten till sin kropp och sexualitet. I artikel 1 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står det att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Vill vi följa FN deklarationen måste kvinnan ges samma frihet, värde och rättigheter, och tillmätas samma förnuft och samvete som mannen.

Det är väl därför jag är så emot hela Assangecirkusen. För allt som kommer fram i den frågan tyder på att man har omyndigförklarat smarta (manipulerande?) kvinnor för att ge dem chansen att bestraffa en man som på något okänt sätt kränkt dem. För läser man vad som kommit fram i förhören så verkar det inte ens handla om svartsjuka.

Men Assange var ett sidospår här. Det handlar om sexköpslagen. Och hur utsatta alla kvinnor som väljer att sälja sex är. Det finns många historier i vissa tidningar om kvinnor som säljer sex för:
1) Enkelt sätt att tjäna pengar – dessutom skattefritt. (Om man sen anger mannen så kan det kanske finnas möjlighet att tjäna dubbelt i form av skadestånd i framtiden. )
2) Man gillar helt enkelt sex.

Man har till exempel Emma och Linnea. Sen har vi då ”Anna” offret för Littorin. Även om det fortfarande finns vissa tveksamheter till vem som var offret.

– Jag var ganska kräsen med vilka jag valde att träffa, och jag krävde att han skulle visa en bild på sig själv vilket han gjorde.
/../
De försökte flera gånger få till ett möte men ”Peter” ville alltid ses med väldigt kort varsel.
– Han kunde höra av sig och undra om han kunde komma förbi om en halvtimme, säger Anna.

Numer så så insåg Anna hur dåligt hon mådde – och hur utnyttjad hon var. Möjligen så var det så. Kanske handlade det om ett självskadebeteende från hennes sida. Eller också handlar det om en efterkonstruktion. Det är inte ok att vara prostituerad i Sverige. En kvinna kan inte göra ett aktivt val att sälja sex. Det är moraliskt förkastligt. De som ändå med bestämdhet hävdar att det är ett frivilligt val klassas som psykiskt störda. Så vem kan ärligt och öppet säga – Jag gjorde det för att tjäna lätta pengar under en period. Nu har jag bekostat studierna och slipper studielån – samt sluppit slavat på McDonald under tiden.

Men tillbaka till Helenas artikel som  avslutas bra:

Men det är först när vi lär oss att tänka självständigt också när tankarna är obekväma, också när ingen jävel tycker likadant, som vi är fria. Det är liberalism för mig, Bonnie Bernström, och om det finns något jag skulle vilja lagstifta om så är det om respekten för oliktänkande. För i dag är det förbaskat obekvämt och obehagligt att tänka själv. Det är obekvämt i Liberala Kvinnor