Etiketter

, ,

Fångades av en kort liten notis i SVD precis:

14 av 17 barn i en fjärdeklass i Uddevalla är inte närvarande när höstterminen startar på måndagsmorgonen. Föräldrarna håller barnen hemma i protest mot deras klassföreståndare.

Valet av lärare blev känt i våras och många föräldrar sade sig ha dåliga erfarenheter av läraren. Enligt Bohusläningen finns vittnesmål om såväl fysiskt våld som kränkande behandling.

Skolledningen anser att läraren är lämplig och vill inte byta ut henne.

Jag känner inte till skolan eller så. Men nog måste det kännas hopplöst om man som förälder har dålig erfarenhet av en lärare och så ska barnet sen få gå i skolan i tre år med denna lärare. Skolledningen anser att hon är lämplig. Men hur kan man som förälder påverka? Det där är en oro jag lever med. Det är bra att man protesterar. Det ska bli intressant att se hur det går. Skolplikten framförallt. Men vem vill utsätta sina barn för någon man tycker är olämplig. Och vem litar på att skolledningen vet vad de gör?

Uppdatering 22/8: Det tycks som föräldrarna fullföljde hotet.

– Naturligtvis mår vi inte bra. Men vi måste känna att skolan kan garantera våra barns trygghet, och så länge de inte kan det håller vi barnen hemma, säger en av föräldrarna.
/../
– Jag vill förklara att klagomålen som tidigare kommit in om den här läraren har utretts och att åtgärderna som sedan vidtagits inte riktats mot läraren. De har istället handlat om att skolan exempelvis ska jobba med både med den inre och yttre kommunikationen, säger Isberg och poängterar att det aldrig gjorts någon anmälan mot läraren samt att hon aldrig varit föremål för disciplinär åtgärd.
Vid samtalen vill Isberg även att föräldrarna ska berätta om ”…bevekelsegrunderna för sitt agerande”.
– Om något har hänt, som tidigare inte har kommit upp i det offentliga rummet, vill vi naturligtvis veta det. Det finns ju anmälningsplikt för sånt, säger Isberg.

Vore rätt intressant att veta lite mer om bakgrunden för det hela här.

Uppdatering 2 22/8: Och lite mer bakgrund har man då här. Och efter att ha läst här så hamnade min sympati helt på föräldrarnas sida. Det visar lite hur maktlös man är som förälder i vissa fall. Ja, ibland är det föräldrar som kör över lärare – men ibland är det lärare som mobbar elever.

– Det finns föräldrar i den blivande klassen som har äldre barn som haft henne som klassföreståndare. De vittnar om fysiskt våld och annan kränkande behandling av eleverna, berättar en av papporna i klassen.

Bland klagomålen kan nämnas att läraren tagit hårt i eleverna, så hårt att det lämnat märken. Hon har jagat elever genom klassrummet och kallat elever för olika tillmälen.

– Vi pratar inte om obstinata tonåringar utan om barn. Vi har försökt prata med rektorn flera gånger och därefter gått vidare till skolchefen men ingenstans får vi gehör för vår oro, fortsätter pappan som dock är noga med att poängtera att de inte är ute efter att sätta dit läraren i fråga.

Och då tittar man på vad skolchefen sa igen:

– Jag vill förklara att klagomålen som tidigare kommit in om den här läraren har utretts och att åtgärderna som sedan vidtagits inte riktats mot läraren. De har istället handlat om att skolan exempelvis ska jobba med både med den inre och yttre kommunikationen