Har fullt upp ett tag nu och har knappt tid varken att skriva inlägg eller läsa tidningar. Men vissa nyheter, framförallt via radio, lyckas jag snappa upp i alla fall. Jag läser nu om familjen där barnen omhändertas genom LVU som avvisats. Ramaskri från en massa parter, bland annat Unicef.

Mina funderingar:

Ska man utvisa bara föräldrarna och inte barnen? Är det det bästa för barnen att de inte alls får känna till sina rötter? Är det förenligt med några som helst lagar och barnkonventioner? Alternativt två – ska familjen få stanna barnen omhändertagna, och föräldrarna kvar i landet. Ska barnmisshandel då vara ett skäl att få stanna i ett land? Vad säger barnkonventionen och Unicef om detta börjar användas mer allmänt?

Annonser