Etiketter

Läser på SVT idag:

Högutbildade stannar mest hemma
Bäst är papporna i Västerbotten, som nu tar ut 27,6 procent av dagarna, medan Skånes pappor bara tar ut 21,6 procent.

Fortfarande har nästan en femtedel, 18,5 procent, av papporna inte tagit ut en enda föräldradagar de fyra första åren i barnets liv.

Och enligt den nya rapporten från Försäkringskassan är det framför allt högutbildade män med etnisk bakgrund i Sverige som stannar hemma med sina barn.

-Det är ju de med lite högre inkomster och något högre utbildningsnivå som tar ut fler dagar, säger Niklas Löfgren.

Vilket pekar en väldigt massa på det jag själv noterat – de flesta i min umgängeskrets och på jobbet så har pappor stannat hemma. Så nu faller väl lite diskussionen att det bara handlar om ekonomin? Positivt är väl att det är Västerbotten som ligger i topp – kan väl erkänna att mina fördomar kanske inte skulle ha placerat toppen där.

Frågor som genast infinner sig hos mig är väl. Hur är utbildningsnivån på de kvinnor som stannar hemma under hela föräldraledighet och hur ser den ut för dem som går tillbaka till arbetslivet?

Uppdaterat 11:25: Sök och du skall finna!

Störst andel av dagarna, i genomsnitt 21 procent, tar pappan ut i familjer där båda föräldrarna har lång eftergymnasial utbildning.
Generellt sett ökar pappans andel av uttaget med utbildningsnivån. Detta oavsett om det är pappan eller mamman som har lång utbildning och effekten förstärks om bägge har lång utbildning. Undantaget
är om mamman har kort utbildning. Då tar pappor med gymnasial utbildning ut störst andel av ledigheten för att sedan minska med pappans utbildningsnivå.

Annonser