Etiketter

, , ,

Hörde på radion igår en diskussion om extra stöd till elever som behöver det. Som lärardotter är detta en fråga som jag har hört mycket om hemma. Mamma har beklagat sig att det finns fall som hon och hennes kollegor har larmat att det behövs stöd. Men rektorn har bara slagit bort det hela. Det var ju så kompetenta lärare på skolan.

Så nu hör jag samma diskussion på radion och då hör jag följande:

Men Per-Arne Andersson ansvarig för skolfrågor på Sveriges kommuner och landsting SKL, tror inte att det är kommunernas brist på pengar som gör att eleverna blir utan stöd, utan att lärarna brister i kompetens. Lösningen är att lärarna vidareutbildar sig.

Första tanken är att jag inte noterat vad SKL är tidigare, men nu har jag på bara ett par dagar hört uttalande från två representanter på SKL. I’m not impressed…

Så då tar vi exemplet som tas upp:

– Den här eleven måste ha till exempel en dator för att hjälpa till att läsa olika slags texter. Men då kommer ju alltid: ”vi har inte råd, det finns just nu inte det, stopp stanna eller vad det nu kan vara”

Jag har sett lite program och hjälp för dyslektiker. Det var någon dator med specifik program som eleven kunde använda både på lektionen och hemma.Och hur ska man kompetensutveckla en lärare till detta? Att ägna 10 minuter extra åt en elev som behöver extra stöd – vad hjälper kompetensutvecklingen de övriga eleverna? Läser lite av det Per-Arne sagt tidigare:

– Skolan har problem, men det finns lösningar. Det handlar om att använda skolans kompetens och resurser klokt utifrån elevernas behov, säger avdelningschef Per-Arne Andersson på Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av PISA-resultaten.
/../
– Skolan har andra utmaningar idag än igår. Vi kan inte tänka som vi alltid har gjort. Undervisningen måste förankras tydligare i forskningen och lärare och rektorer uppmuntras att tänka nytt. Inte minst behöver lärare samarbeta mer och lära av varandra, säger Per-Arne Andersson.

Jag har ett litet tips för honom i det här fallet. Acceptera kostnader. I det här nytänkandet så får man kanske lägga in att skolan kan vara tvungen att kosta lite mer. Kanske vinner vi det i framtiden på minskade utslagna i framtiden. Jag tror ordinationsrätt för lärare vore en bra lösning. Man bör även se till att få fram speciallärare. Om det nu är så att vi behöver arbetskraft inom detta – och stolarna är tomma så borde väl det kunna åtgärdas på något sätt. Kanske med högre löner? Kanske subventionerad utbildning för långtidsarbetslösa ungdomar? Och kanske vore det en idé i sammanhanget att se över utbildningen att den faktiskt reflekterar det faktiska behovet.