Etiketter

, , , ,

Till att börja med vill jag vara väldigt tydlig med att jag inte tycker att Medborgar X inlägg där han lägger ut adress på feminister med uppmaning att skjuta dem är på något sätt är ok. Jag anser att poängen han ville göra kunde ha gjorts på bättre sätt. Jag förstår mycket väl den rädsla som de utpekade känner. Man vet inte vad det är för människor som kan triggas av olika saker. Så hur skulle han leva med sig själv om det hänt någon av dem något? Skulle han anse att han själv haft en del av skulden? Jag tycker definitivt att skulden skulle ligga på honom. Därför tycker jag också att det är rätt med polisanmälan. Med det sagt så tycker jag ändå det är intressant se hur diskussionen går.

Efter premiären publicerades ett anonymt inlägg på en blogg där författaren uppmanar läsarna till att skjuta flera av teaterdeltagarna samt en recensent. Inlägget har rubriken ”En mördad feminist är en bra feminist” och teaterdeltagarnas adresser är publicerade på sidan.

– Vi tar hotet på allvar och det är väldigt obehagligt, säger Carina Ehrenholm, konstnärlig ledare på teatern.

Och så kan man läsa lite senare:

Teaterns regissör Erik Holmström berättar för Nyheter24 att pjäsen kan vara provocerande om man tolkar den bokstavligt, men att det finns flera dimensioner av den.

– Det står ju ordagrant att männen ska utrotas och att de är biologiskt underlägsna, att mannen är mer ett djur än en människa. Den beskriver även olika planer som visar hur man ska gå tillväga för att utrota männen. Läser man det ordagrant och tror att folk har det som en manual, då låter det ju helt vansinnigt.

Jag hittar också en annan feminist som försvarar SCUM:

SCUM-manifestet har gjort ett outplånligt avtryck i vår samtid. Jag tycker inte att våld eller att utrota män är en bra sak, givetvis inte, men jag kan ändå se nödvändigheten i att skriva och inte väja för något. Alls. Att dra allt till sin spets för att försökaförsökaförsöka blir fri.

Om man då ser till den värlsbild som Medborgar X målar upp så är det en värld som styrs av radikalfeminister. Han har poänger i många fall. Feministerna som har Solana som förebild har säkert också en del poänger, även om jag har svårt att se dem. De ser patriarkatet som förklaring till varför kvinnor inte har makten. Nog finns det män som klappar kvinnor på huvudet och ser dem som underlägsna. Själv har jag inte upplevt det. Jag känner också till kvinnor som ser män som något de kan utnyttja, både ekonomiskt sätt och som far till deras barn. Att alltid se könet som bestämmande faktorn i alla sammanhang.

Men i en feministisk världsbild är det då förhärligande att se det som något positivt att läsa det någon skriver om våldsamheter – så varför ser man det som märkligt när någon på andra sidan gör samma sak?

Om Medborgar X hade nöjt sig med att skriva att man skulle skjuta feminister utan att namnge någon – hade man ansett att det var ok då? I min värld så skulle svaret vara nej. Men skulle Erik Holmström då säga samma sak: ”kan vara provocerande om man tolkar den bokstavligt, men att det finns flera dimensioner

Det som är tragiskt i det hela är att det naturligtvis ses som fritt fram nu att ge sig på de som varit positiv till Medborgar X texter  då man ser det som ”guilt by association”. Personligen anser jag att Pelle Billing är den i särklass bästa debattör i ämnet. Han är mycket nyanserad i det han skriver. Pär Ström som tas upp i sammanhanget är väl mer att han hugger på allting och ser det som mansfientlighet. Ibland med rätta – och ibland så blir det bara lite fånigt. Men som sagt, fler än jag uppfattar Pelle Billing som seriös och bra, och alltså använder man Medborgar X som argument emot honom.

Svante är inte den enda som drar kopplingen mellan Pelle och Medborgar X och de har båda svarat på det hela:

 

Annonser