Etiketter

Jag har fått lite frågor just det här om Lucia och traditionen. Är det ok med en kille som Lucia? Det strider ju mot traditionen.

Men frågan är vad vi vill med Lucia. Ska Lucia vara en tävling à la fröken Sverige där den vackraste (tjejen) blir Lucia? Har vi det uttalat? Vi diskuterar väldigt mycket ideal som tjejer matas med – att det viktigaste är skönheten. Och sen kommer då Lucia tävlan. Där ska Lucia uppfylla andras förväntningar – annars blir åhörarna besvikna.

Men frågan är vad man blir besviken på? Vad är det man vill ha? Är man nöjd med vilken tjej som helst – eller kan man tänka sig ta någon som inte är konventionellt vacker? Om en tjej som är kraftig väljs har man då svikat de som kommit, de har ju förväntat sig en snygg Lucia. Kanske inte blond alltid, vi kan vara så otradionella att vi kan ha en mörkhyad, men hon ska inte vara ful.

Så på skolan så väljer man Lucia. Om en kille vill ställa upp och är seriös – vad är problemet. Att komma med tradition är ju lätt. Men hur många kunde för hundra år sedan förutse kvinnliga präster? Förr i tiden skulle kvinnor täcka håret när de gift sig även i Sverige. Det finns så mycket som har förändrat sig från traditioner för kvinnor – när ska vi börja acceptera att männen har rätt att komma in på kvinnliga domäner med.

De som ser Lucia tåget väljer inte Lucian, men de kan välja hur de ser på det. Kommer de fördömma en Lucia som inte passar in, eller kommer de njuta av en tradition som inte längre bara går på den ytliga skönheten.

För att illustrera lite så har jag lagt upp en liten poll här. Vilken Lucia skulle ni helst vilja se om valen stod bland dessa?

Uppdatering 22:25: Länkar till Ketchupmammans svar på detta. Så bra skrivet.  Fick också tips om att läsa på om Lucia i Wikipedia.

Den första gånge en lucia med ljus på huvudet finns dokumentariskt belagd är från 1820, och det handlade då faktiskt om en manlig lucia! En bruksinspektor i Skinnskatteberg berättar: … då sex rätter voro förtärde och endast den sjunde, kakan, återstod, öfverraskades gästerna af en egendomlig syn. Dubbeldörrarna till förstugan uppslogos, och in trädde en dräng klädd i hvitt lakan, med en krans af ljus på hufvudet och bärande en väldig bål med glöggus. Egentligen borde det varit en tjenstflicka, ty han skulle föreställa Sancta Lucia, men, förmodligen för börmodligen för bördans skull, hade därtill i senare tider tagits en karl.

Så det har funkar förr tydligen…..