Etiketter

, ,

Ja, det finns mycket man kan tänka kring detta. En gång i veckan ser jag personligen inte som ett problem. Jag vet inte vad man kommer ropa under böneutropet. Så hade det varit att jag trott att det skulle räcka med det så skulle jag  faktiskt inte vara emot.

Tyvärr är jag inte längre så naiv att jag tror att det skulle räcka med det. Jag tror att om man ger lillfingret så kommer det snart vara hela handen. Idag handlar det bara om en moské en gång om veckan. Men på frågan om att det egentligen borde vara 5 ggr om dagen så skymtar man lite av framtiden av Ismail Okur, (min fetstil).

– Det hade varit för mycket att börja med det. Om förslaget går igenom handlar det om en gång i veckan, kanske 1-2 minuter. Det är faktiskt inte mycket.

Nummer två som yttrar sig är, återigen, Helena Benaouda. Hon som är ordförande i Sveriges muslimska råd och varit så säker på att det inte finns några terrorister i församlingen. Förutom hennes svärson då… Så att hon talar om att det inte kommer vara så stor efterfrågan litar jag inte så mycket på. Hennes trovärdighet, och muslimska rådet med henne då, är minst sagt solkig.

Och grejen är att jag tror att det kommer vara fler som kommer kräva samma sak. Vad man än säger om det nu. Tydligen finns det redan tankar i Göteborg om man läser imamen Abdul Rashid Mohammed,

Till en början vill han ha böneutrop i samband med fredagsbönen och islams viktigaste högtider, fastemånaden och vallfärden.

– Det är klart att detta måste ske i samråd med våra grannar men utropen når inte längre än kyrkklockorna och varför ska vi särbehandlas? Vi har respekt för att Sverige har en kristen tradition och vi hoppas att folket är moget nog att förstå oss nu i det moderna pluralistiska samhälle vi lever i.

I framtiden är förhoppningen att böneutropen kan komma tätare.

– Fem gånger om dagen är normalt för muslimer och det sker i alla moskéer i hela världen, bortsett från de flesta länder i Europa, men eftersom vi bor i stad kan vi börja med fredagarna och våra viktigaste högtider, säger han.

jag säger med bestämdhet nej till detta. För jag vet att det inte kommer räcka med en gång i veckan. Oavsett vad som sägs från officiella håll idag.

Jag är för religionsfrihet. Men jag är lika mycket för frihet från religioner. Och böneutrop inkräktar på denna min frihet. Är det då inskränkande av muslimers religionsfrihet att inte tillåta det? Nej, eftersom jag inte är emot att de har sin bönestund utan de får be bäst de vill för min del. Såvida de inte arbetar med någonting som påverkar någon annan när de bestämmer sig för att istället ägna sig åt sin religion.

Jag är för övrigt lite nyfiken på vad man kan vänta sig från det Muslimska rådet när man läser vad Benaouda säger:

Samtidigt poängterar hon att rätten till böneutrop inte är någon stor fråga för Sveriges muslimska råd.
– Vi har knappt diskuterat detta överhuvudtaget. Det är absolut ingen stridsfråga för oss, säger Helena Benaouda.

Vilka stridsfrågor är det man har månne?

Läs gärna  Ajours text om böneutrop på temat – what’s the fuss – det är ju inte så mycket att bråka om. Det kommer inte att bli prejudicerande eller så.  Men jo, även om alla kommuner är olika så kommer det faktiskt vara så att om en kommun tillåter så kommer det bli svårt för nästa att säga nej.