Läste Medborgar X utmärkta analys om vårdnadsreformen och även Ann Helenas Rudberg kommentarer.

Är barn födda utanför äktenskap så har de enbart en mamma som vårdnadshavare. Det kan jag faktiskt köpa. Jag kan förstå att pappan måste skriva på ett papper och ta på sig ansvaret. Men varför är det bara underhållsansvaret, och varför ingår inte vårdnad per automatik i detta? Varför är det mamman som måste skicka skriva på och godkänna pappan? Hur var det med barnet i centrum?

Visst, jag kan se fall där pappan kanske inte är intresserad av vårdnaden. Låt dem då avsäga sig vårdnaden i dessa fall.

Men det naturliga borde vara gemensam vårdnad, liksom inom äktenskap. Lustigt nog har jag inte hört denna argumentation alls i debatten när det beklagas att så många män väljer att inte ta ut föräldraledigheten.